Produktion

Ständig förbättring genomsyrar allt vårt arbete.


Med hjälp av CAM-teknik och dynamisk fräsning har vi kraftigt reducerat produktionstiderna i den skärande bearbetningen.

Tillsammans med investeringar i  ny svarvcell och mätmaskin ger detta oss kraftiga förbättringar inom följande områden:

•Kapacitet

•Kvalitet

•Effektivitet

•Arbetsmiljö

•Flexibilitet